I Lars Tvedes bog Børshandlens psykologi (læs min boganmeldelse af Børshandlens psykologi), beskriver Lars hvordan stigende aktiepriser skaber grobund for yderligere stigninger, mens faldende priser fremmer yderligere fald. Han kalder disse to fænomener for positive – og negative feedback loops.

Positive – og negative feedback loops

Til at forklare positive – og negative feedback loops vil jeg tage udgangspunkt i Lars Tvedes figur fra bogen Børshandlens psykologi (s.155), da jeg mener, at den giver en godt og forståeligt overblik over hvordan forskellige faktorer påvirker hinanden.

Positiv loop

Figur

Negativ loop

Stigende aktiepriser øger interessen for aktier, og flere og flere aktører køber aktier. Det skaber igen stigninger på aktiemarkedet, og derved en øget interesse. Dette fortsætter indtil der ikke er flere købere tilbage, hvorpå bøtten vendes på hovedet.

Positive - og negative feedback loops

Når bøtten vendes på hovedet, og flere investorer mister interessen for aktier vil aktiepriserne falde. Det vil igen skabe øget prispres, da interessen for aktier igen vil dale. Til sidst findes der dog en bund, og det hele kan starte forfra igen.

I Børshandlens psykologi argumenteres der for, at stigende aktiepriser har en afsmittende effekt på andre priser, da folk der oplever formuestigninger, har større evne og vilje til at øge deres forbrug. De køber derfor måske en større bil, nyt tøj osv., alt sammen noget som har en positiv økonomisk effekt på sælgeren af det pågældende gode. Sælgeren, der nu oplever at hans formue stiger, vil måske bruge nogle af sine penge på at købe aktier. Ved at han og andre køber op i aktier, øges efterspørgslen efter aktier og derved stiger priserne. Virksomheder har lettere ved at skaffe kapital til yderligere vækst på aktiemarkedet og optage lån, da den øget interesse gør det nemmere at sælge ejerandele i virksomhederne og virksomhederne prisfast sættes højere grundet stigende aktiepriser, hvilket gør det nemmere at låne penge.
Det modsatte sker når aktiemarkedet falder. Efterspørgslen efter aktier falder, hvilket gør det svære for virksomheder at finansiere yderligere vækst. Investorer oplever at deres formuer reduceres, og derved ændres deres forbrugsmønster, hvilket igen har en afsmittende effekt på andre investorer og forbrugere i samfundet.

Hvis ovenstående ikke giver mening, kan du også tænke på positive – og negative feedback loops som afsmittende effekter i din hverdag.
Hvis en person (person 1) hilser venligt på mig, oplever jeg en afsmittende effekt. Jeg vil have større lyst til at agere venligt overfor en anden person (person 2) jeg møder på min vej. Den positive handling, som person 1 har udvist overfor mig, bevirker at jeg har større tilbøjelighed til at udvise samme positive handling overfor person 2.
Samme mekanisme sker, hvis jeg oplever en negativ handling fra person 1, bare med omvendt fortegn. Hvis person 1 agerer ubehøvlet overfor mig, vil jeg også have større tilbøjelighed til at agere negativt overfor person 2.

Disse to ovenstående eksempler kan siddestilles med positive – og negative feedback loops

Investeringsstrategi – PAS

Som long investor[1] ønsker du, at være investeret i opgangstider og ude af aktiemarkedet i nedgangstider, da du derved kan opnå det største afkast og mindst mulige tab.

Investeringsstrategien PAS, som du kan læse mere om her på siden, forsøger at opnå præcis dette. Strategien tager udgangspunkt i positive – og negative feedback loops, da strategiens signaler baseres på historisk prisudvikling.

Hvis prisen over en periode er gået op, så køber du aktier og vice versa med faldende priser

Strategien vil altså ikke fange hverken bund eller top i markedet, da aktiepriserne skal stige eller falde før et signal dannes. Men ideen er, at du kan ride med på bølgen op og undgå bølgen ned.
Lars Tvedes figur i bogen Børshandlens psykologi illustrerer dette. Du ikke kommer med fra bunden, men at du undgår det store fald i aktiemarkedet.

Positive - og negative feedback loops + signaler

Den blå linje repræsenterer hvornår strategien PAS giver et købssignal, mens den røde linje repræsenterer et salgssignal.

Nedenfor har jeg vist positive og negative feedback loops for OMXS30 i perioden 2004-2020. De grønne pile repræsenterer positive feedback loops, mens de røde repræsenterer negative feedback loops. Hvis du har læst min artikel omkring PAS, min live investeringsstrategi, vil du vide at jeg er inde i markedet når prisen i dag er over SMA22 og ude af markedet når prisen er under SMA22. Prøv at sammenlign hvornår PAS er i aktiemarkedet med de grønne pile, og med hvonår PAS er ude af aktiemarkedet og de røde pile.

Verden er selvfølgelig ikke så lige til og stringent, som figuren fra bogen Børshandlens psykologi repræsenterer, og strategien PAS vil få såkaldte ”falske signaler”. Signaler, set i bagklogskabens klarelys, som skulle have været undgået. Strategien er med andre ord ikke perfekt, hvilket ikke er så underligt når det er uperfekte mennesker der har skabt strategien. Men strategien har historisk vist sig at være en valid indikator på hvornår aktiemarkedet skal stige og falde i værdi.

Hvis du har lyst til at læse mere om positive – og negative feedback loops, så kan jeg varmt anbefale afsnittet Feedback loops og trends i Lars Tvedes bog Børshandlens psykologi.

Køb Børshandlens psykologi!

Ovenstående knap fører dig direkte til Saxo’s hjemmeside, hvor du kan købe Børshandlens psykologi af Lars Tvede.
JPLInvest tjener 4% af salgsprisen på bogen, hvis du køber bogen igenmen dette link.

Fodnoter

[1] At være long investor, er at du ikke shorter men kun køber aktier