Om JPLInvest

Værdiskabelse for den enkelte investor

Bag JPLInvest står Jon Pommergård Lind. Motivationen for at skabe JPLInvest udspringer af et ønske om, at det skal være mere tilgængeligt for den enkelte at investere. I en tid hvor mange hensynsløst fokuserer på afkast, så er fokus i JPLInvest altid på det risikojusterede afkast. Det højest mulige afkast opnået inden for din profil kræver et samarbejde, hvor vi lærer hinanden at kende – ellers er det slet ikke muligt at lave en god investeringsportefølje.

En af de primære ydelser hos JPLInvest bliver derfor at hjælpe dig til at kende din profil. Med klarhed over din profil kommer de gode investeringer, hvor du har helt ro i krop og sind. Derfor bliver investeringsrådgivning hos JPLInvest en tryghedssag, der kræver gensidig tillid og oprigtighed.

Med en baggrund som cand.merc.jur fra CBS, flere års forvaltning af mere end 30 mia. kr., hvor hovedopgaven indbefattede porteføljestruktur, likviditet og risikoafdækning samt underviser i faget investering på IBA, er du sikker på at få en investeringsrådgiver med kompetencerne i orden. Det betyder også, at du kan forvente, at alle værktøjerne i værktøjskassen bliver bragt i spil.

Ens finansielle situation er et privatanliggende. Hos JPLInvest får du fuld diskretion i dine pengesager. Du får en samarbejdspartner, hvor tryghed, tillid og værdiskabelse er de arbejdende værdier, som er tydelige i alt, hvad der laves.

Hos JPLInvest er målet at tilføje så meget værdi til dine investeringer som muligt uden at kompromittere din risikoprofil. Og endnu vigtigere: Uden at gøre dig usikker eller utryg. Oplev et holistisk investeringsperspektiv, der tager højde for dig som person.

Det unikke ved JPLInvest

JPLInvest bruger hele værktøjskassen, når vi konstruerer brede porteføljer, hvor alle aktivklasser inddrages for at skabe den bedst mulige portefølje tilpasset dig. Du sættes i centrum i samarbejdet, hvor rådgivningen tager udgangspunkt i din situation, profil og ønsker. Rådgivningen er uvildig, hvilket sikrer dig mod investeringsrådgivning, hvor dine interesser måske sidestilles af investeringsrådgiveren.

Hele værktøjskassen

Ville det ikke være mærkeligt, hvis din tømrer kun brugte hammer og søm til at lave dit nye skur?

På samme måde skal investeringsrådgivning ikke kun fokusere på aktier og obligationer, når de sammensætter brede strukturelle investeringsporteføljer. Det svarer til, at tømreren kun brugte hammer og søm til at lave dit skur, men vedkommende mangler en sav for at skære brædderne til og et vaterpas for at lave skuret lige.

Når du rådgives af JPLInvest, inddrager vi andre aktivklasser end aktier og obligationer, hvis dette er i overensstemmelse med din situation og profil. Hele værktøjskassen tages i brug for at sikre det bedst mulige resultat til dig.

Skræddersyet investeringsrådgivning

Du vil som kunde opleve, at investeringsråd, givet af JPLInvest, er baseret på dig, din situation og profil, hvorpå det sikres, at den foreslåede investeringsportefølje passer til dine behov. Med andre ord, så sætter vi dig i centrum og skræddersyr en investeringsportefølje til dig. Derved undgår du investeringsporteføljer, som ikke passer til dig og dine behov.

Du kan sidestille skræddersyet investeringsrådgivning med det at købe en skræddersyet kjole eller jakkesæt. Det passer perfekt til dig og ingen andre.

Det samme gør sig gældende ved investeringsporteføljer, som er tilpasset dig, din situation og profil. Du vil føle dig tilpas og tryg med en tilpasset investeringsportefølje.

Strategisk tilgang

Princippet om at man ønsker et så højt afkast som muligt kontra den risiko man påtager sig, er et rigtigt godt princip. Men nogle gange er der andre parameter som er vigtigere. 

Jeg finder investeringer som hjælper dig med at opnå de mål som du har for dine investeringer. Et mål kunne for eksempel være, at du ønsker en investeringsportefølje som klarer sig godt når samfundsøkonomien lider. I dette tilfælde danner vi først og fremmest en investeringsportefølje ud fra dette mål og dernæst kigger vi på at opnå et så højt risikojusteret afkast som muligt.

Uvildig

Du kan være sikker på, at den rådgivning, du får, er uvildig. Det betyder, at du ikke foreslås investeringsprodukter, som udvælges udelukkende grundet honorarbetaling til rådgiveren. Denne sikkerhed har du f.eks. ikke, hvis du bliver rådgivet. af ikke-uvildige rådgivere inden for investeringsprodukter, som er udstedt af rådgiveren selv eller en samarbejdspartner. Hos JPLInvest er der ingen risiko for, at dine ønsker tilsidesættes, eller at rådgivningen er baseret på andet end, hvad der er bedst for dig.

Samarbejdspartnere

JPLInvest er din uvildige investeringsrådgiver, som sætter dine interesser først. Derfor samarbejder vi ikke med virksomheder, der udbyder investeringsprodukter. Og vi samarbejder ikke med virksomheder, som sender et honorar tilbage til JPLInvest, hvis vi anbefaler deres produkter. Vores samarbejdspartnere kompromitterer ikke vores uvildighed.

Ansvar

En grønnere forretning

Ambition

JPLInvest ønsker at være med til drive den grønne omstilling samt at sikre et mangfoldigt dyreliv i fremtiden. Selvom JPLInvest ikke direkte udleder drivhusgasser via f.eks. produktion eller fælder skov for at gøre plads til f.eks. en parkeringsplads, så er vi indirekte med til udlede og reducere dyrenes levesteder. Dette vil JPLInvest gerne modarbejde og derfor bruges 10% af virksomhedens overskud på grønne tiltag.

Grønne tiltag

Grønne tiltag er en bred betegnelse, og det er helt bevidst. JPLInvest ønsker at have så brede rammer som muligt, når midler skal investeres. Det sikrer en fleksibilitet og muligheden for at inddrage f.eks. teknologier, som endnu ikke er udviklet, men som på et senere tidspunkt kan investeres i.

Det tilsigtes, at alle midler investeres, og ikke gives som donationer, for at fremskynde og være en del af opbygning af et investeringsmarked for forskellige grønne tiltag. Hvis rammerne for muliggørelsen af investeringer er til stede, vil investeringerne komme. Med andre ord, så vil et velfungerende investeringsmarked for investeringer i grønne tiltag kunne være med at gøre det endnu mere interessant at investere i netop grønne tiltag.

En investering kontra en donation vil ligeledes skærpe interessen for investeringen og sikre, at de overskydende midler investeres i tiltag, som er langtidsholdbare.

Eksempler på investeringer

Investeringer i grønne tiltag kan være mange. F.eks. vil køb af en mark efterfulgt af omdannelse til skov være en grøn investering. Sådan en investering vil være med til at skabe levesteder for mange dyr og dermed bekæmpe biodiversitetskrisen.

Ligeledes anses køb af CO2-kvoter for en grøn investering, da det gør det dyrere for selskaberne, der udleder for meget CO2 at købe CO2-kvoter, og derved gør man det mere fordelagtigt for selskaberne at omstille deres produktion til at være mere klimavenlig.

Samarbejde i øjenhøjde og diskretion

Vælg JPLInvest som din
investeringsrådgiver

Kontakt JPLInvest med det samme for at starte et godt og langt samarbejde om dine investeringer.

Jon Lind
Indehaver, JPLInvest