Blogindlæg

Managed Futures/CTA: Optimering af investeringsporteføljen

I den komplekse verden af investeringer står investorer over for en bred vifte af muligheder, når det kommer til at opbygge deres investeringsporteføljer. En af de alternative investeringsstrategier, der har fået stigende opmærksomhed, er Managed Futures eller Commodity Trading Advisors (CTA). Denne investeringsstrategi åbner døren til en verden af finansielle kontrakter og derivater på forskellige markeder, og den kan tilbyde en række fordele, der gør den attraktiv for diversificering og risikostyring.

Grundlæggende om Managed Futures/CTA

Managed Futures/CTA er en investeringsstrategi, der går ud på at handle finansielle kontrakter og derivater på forskellige markeder, herunder råvarer, valutaer, aktier og obligationer. Formålet med denne tilgang er at udnytte prisbevægelser og volatilitet på tværs af forskellige aktivklasser for at generere profit. CTA-forvaltere er dygtige fagfolk, der administrerer porteføljer af futures- og optionskontrakter på vegne af investorer. Deres beslutninger baserer sig på avancerede kvantitative modeller og teknisk analyse for at identificere handelsmuligheder og bestemme, hvornår de skal købe eller sælge kontrakter.

En af de mest fascinerende aspekter ved Managed Futures/CTA-strategier er deres evne til at diversificere en investeringsportefølje. Mens traditionelle investeringer som aktier og obligationer kan påvirkes af de samme markedsbetingelser, har CTA-strategier ofte en lav korrelation med disse markeder. Dette betyder, at de kan fungere som en beskyttelse mod markedsudsving og tilføje en ekstra dimension af risikostyring til porteføljen.

Fleksibilitet i forskellige markedsforhold

Managed Futures/CTA-strategier har vist sig at være velegnede i en række forskellige markedsforhold. Her er nogle situationer, hvor disse strategier ofte udfører sig godt:

 1. Markedsuro og volatilitet: CTA-strategier trives ofte godt i perioder med høj markedsuro og volatilitet. Når markederne oplever store prisudsving, kan CTA-forvaltere udnytte disse bevægelser til deres fordel. Ved at gå både kort (sælge) og lang (købe) positioner kan de drage fordel af både op- og nedadgående prisbevægelser.
 2. Trendende markeder: Hvis der er klare og vedvarende pristendenser på forskellige markeder, kan CTA-strategier udnytte disse tendenser til deres fordel. Disse strategier er designet til at opdage og drage fordel af både opadgående og nedadgående bevægelser ved at indgå positioner i overensstemmelse med de observerede trends.

Selvom Managed Futures/CTA-strategier kan præstere godt i visse markedsforhold, er det vigtigt at understrege, at der ikke er nogen garanti for succes. Markederne er uforudsigelige, og tidligere præstationer er ikke nødvendigvis en indikation af fremtidige resultater. Investorer bør derfor omhyggeligt overveje deres investeringsmål, risikotolerance og strategier, inden de beslutter sig for at inkludere Managed Futures/CTA i deres investeringsportefølje.

Fordelene ved investering i Managed Futures/CTA

At inkludere Managed Futures/CTA i en investeringsportefølje kan medføre en række fordele, især når strategien implementeres omhyggeligt og harmonisk med investorens mål og risikoprofil:

 1. Diversifikation: En af de mest tiltalende træk ved Managed Futures/CTA-strategier er deres evne til at diversificere en portefølje. På grund af den lave korrelation med traditionelle investeringer kan de hjælpe med at reducere porteføljerisikoen. I perioder med markedsuro eller økonomisk usikkerhed kan CTA-strategier potentielt generere positivt afkast og hjælpe med at modvirke de samlede porteføljetab.
 2. Potentiale for afkast i alle markedsforhold: En af de unikke egenskaber ved Managed Futures/CTA-strategier er deres evne til at generere afkast uanset markedsretning. Disse strategier er designet til at drage fordel af prisbevægelser, uanset om markederne stiger eller falder. Dette giver investorer mulighed for at tjene på både opadgående og nedadgående bevægelser og kan fungere som en alternativ indtjeningskilde i perioder med volatilitet.
 3. Professionel forvaltning: CTA-strategier administreres af erfarne og professionelle forvaltere, der har en omfattende forståelse af markedets kompleksiteter. Disse forvaltere bruger sofistikerede analytiske metoder og kvantitative modeller til at træffe investeringsbeslutninger og minimere risikoen.
 4. Global dækning: Managed Futures/CTA-strategier opererer på tværs af forskellige markeder, hvilket giver investorer eksponering mod forskellige økonomier og sektorer. Dette kan bidrage til at skabe en mere robust portefølje, der kan modstå regionale økonomiske udfordringer.
 5. Automatiserede processer: Mange CTA-strategier anvender automatiserede handelssystemer og algoritmer til at identificere handelsmuligheder og eksekvere handler. Dette kan eliminere følelsesmæssige beslutninger og menneskelig bias, der ofte kan påvirke traditionelle investeringsbeslutninger.
 6. Beskyttelse mod inflation: Råvarer udgør en væsentlig komponent i mange CTA-strategier. Disse strategier kan tjene på stigende råvarepriser, hvilket kan fungere som en naturlig beskyttelse mod inflation.

Det er dog afgørende at forstå, at selvom Managed Futures/CTA-strategier har en række potentielle fordele, er der også risici involveret. Investorer bør grundigt undersøge og forstå strategiernes tilgange og metoder, inden de tager en investeringsbeslutning. Det kan være klogt at rådføre sig med en investeringsrådgiver, der kan hjælpe med at træffe velinformerede investeringsbeslutninger.

Årsager til begrænset bekendtskab

Trods de potentielle fordele og værdien af Managed Futures/CTA-strategier er der flere faktorer, der kan forklare, hvorfor mange investorer ikke er bekendt med dem:

 1. Kompleksitet: Managed Futures/CTA-strategier involverer avancerede kvantitative modeller, teknisk analyse og komplekse handelsstrategier. Denne kompleksitet kan afskrække nogle investorer, der måske ikke er fortrolige med finansielle derivater og terminsmarkeder.
 2. Manglende eksponering: Traditionelle investeringsmedier fokuserer ofte mere på aktier og obligationer, da disse er mere almindelige og bredt anerkendte investeringsmuligheder. Dette kan føre til mindre opmærksomhed på alternative investeringsstrategier som Managed Futures/CTA.
 3. Regulatoriske krav: Nogle Managed Futures/CTA-strategier kan være underlagt specifikke regulerings- og overvågningskrav, der varierer afhængigt af geografisk placering og jurisdiktion. Dette kan begrænse adgangen til disse strategier for visse investorer.
 4. Perception af høj risiko: På grund af deres involvering med finansielle derivater og terminskontrakter kan Managed Futures/CTA-strategier opfattes som højrisiko-investeringer af nogle investorer. Denne opfattelse kan afholde nogle fra at udforske disse muligheder nærmere.
 5. Behov for specialiseret viden: For at investere i Managed Futures/CTA-strategier kræves en vis grad af forståelse for terminologi, handelsmetoder og markedets kompleksiteter. Dette kan skabe en tærskel for investorer, der ikke har den nødvendige viden.
 6. Historiske præstationer: Historiske afkast for Managed Futures/CTA-strategier kan variere betydeligt afhængigt af markedsforholdene. Denne variation kan skabe usikkerhed og mistillid blandt investorer, der foretrækker mere stabile afkast.
 7. Mangel på tilgængelige produkter: I visse regioner eller på nogle platforme kan udbuddet af Managed Futures/CTA-fonde eller investeringsprodukter være begrænset, hvilket gør det vanskeligt for investorer at få adgang til disse strategier.

Selvom Managed Futures/CTA-strategier ikke er så kendte som traditionelle investeringsmuligheder, er det vigtigt at anerkende deres potentiale som en værdifuld del af en diversificeret portefølje. Med en stigende interesse for alternative investeringer og en dybere forståelse af disse strategiers potentiale kan flere investorer begynde at udforske og investere i Managed Futures/CTA-strategier over tid.

Adgang til investering

Managed Futures/CTA-strategier er normalt er tilgængelige for en bred vifte af investorer. Dette inkluderer:

 1. Individuelle investorer: Privatpersoner har mulighed for at investere i Managed Futures/CTA-strategier gennem investeringsfonde eller platforme, der tilbyder adgang til disse strategier.
 2. Institutionelle investorer: Institutionelle investorer som pensionsfonde, forsikringsselskaber og endowment-fonde kan også drage fordel af Managed Futures/CTA-strategier for at diversificere deres porteføljer og potentielt opnå attraktive afkast
 3. Familiekontorer: Familiekontorer, der håndterer økonomiske anliggender for velhavende familier, kan også vælge at investere i Managed Futures/CTA-strategier som en del af deres portefølje.
 4. Hedgefonde: Nogle hedgefonde inkluderer også Managed Futures/CTA-strategier som en del af deres investeringsmetoder for at diversificere deres porteføljer og håndtere risici.
 5. Kvalificerede investorer: I visse jurisdiktioner kan investering i alternative investeringer som Managed Futures/CTA-strategier være begrænset til kvalificerede investorer, der opfylder bestemte økonomiske krav.

Det er vigtigt at bemærke, at nogle Managed Futures/CTA-strategier kan have minimumsinvesteringskrav, og investorer kan blive bedt om at opfylde specifikke økonomiske krav for at deltage. Der kan også være regulatoriske begrænsninger eller begrænsninger for visse investortyper i visse områder. Før du investerer i Managed Futures/CTA-strategier, er det afgørende at gøre din due diligence og forstå de involverede risici og potentielle afkast. Det anbefales også at søge rådgivning fra en finansiel rådgiver eller professionel, der kan hjælpe med at vurdere, om disse strategier passer til dine investeringsmål, risikotolerance og økonomiske situation.

Investering i praksis

Hvis du overvejer at investere i Managed Futures/CTA-strategier, er der nogle skridt, du kan følge:

 1. Uddannelse og research: Begynd med at opbygge en grundlæggende forståelse af, hvad Managed Futures/CTA-strategier indebærer. Læs bøger, brug online ressourcer og tal med eksperter eller investeringsrådgivere.
 2. Evaluer dine mål: Definer dine investeringsmål og bestem, hvor meget risiko du er villig til at tage. Dette vil hjælpe dig med at vælge en strategi, der passer til dine behov.
 3. Vælg en platform: Vælg en platform, der giver dig adgang til Managed Futures/CTA-strategier. Dette kan være gennem investeringsfonde eller konti, der administreres af professionelle CTA-forvaltere.
 4. Vælg en strategi: Der findes forskellige typer Managed Futures/CTA-strategier baseret på forskellige tilgange og markeder. Vælg en strategi, der passer til dine mål og risikotolerance.
 5. Invester: Følg platformens instruktioner for at åbne en konto og investere midler. Dette kan omfatte udfyldelse af papirer, overførsel af penge og bekræftelse af din investering.
 6. Monitor og juster: Overvåg din investering og forstå, hvordan strategien udfører sig. Juster din portefølje over tid for at sikre, at den er i overensstemmelse med dine mål.
 7. Konsulter en professionel: Hvis du føler dig usikker eller ønsker personlig rådgivning, bør du søge hjælp fra en erfaren finansiel rådgiver.

Selvom Managed Futures/CTA-strategier kan tilbyde værdifulde muligheder for investorer, er det vigtigt at huske, at investering altid indebærer risiko. Gør din due diligence, forstå strategierne og vær opmærksom på de potentielle udfordringer. Begynd med en mindre investering og gradvist øg din eksponering, når du bliver mere fortrolig med strategierne og markedets dynamik. Dette vil give dig mulighed for at drage fordel af diversificeringen og de potentielle afkast, som Managed Futures/CTA-strategier kan tilbyde.

Brug af Managed Futures/CTA’er

For mange er det at investere at opnå det højst mulige afkast, kontra den risiko man påtager sig. Det er et godt og vigtigt princip at gå ud fra, når man skal investere, men min overbevisning er, at det ikke er det vigtigste at opnå, når man investerer. Vigtigst er det er finde investeringer, der passer til det mål, som man har til sine investeringer.

Tager vi Managed Futures/CTA-strategier, så klarer de sig bl.a. typisk godt i længere varende kriseperioder, hvor virksomheder generelt har svært ved at sælge deres vare og derved have problemer med at holde virksomheden oven vande. Hvis en virksomhed/virksomhedsejers mål er at have en investeringsportefølje, som klarer sig godt, når virksomheden har det svært. Kan det være fordelagtigt for virksomheden/virksomhedsejeren at have investeret i Managed Futures/CTA for derved at kunne nedbringe investeringen og føre likvider over i selskabet i krisetider. Denne likviditetstilstrømning er med til at styrke soliditetsgrad og sikre virksomhedens overlevelse.

Ovenstående eksempel viser, at princippet om højst muligt afkast kontra lavest mulige risiko ikke er det vigtigste princip, når man investerer. Derimod er det vigtigste princip, at man finder investeringer, der passer godt til ens ønsker og mål. Det er min påstand, at vedkommende i eksemplet er fuldstændig ligeglad med afkast vs. risiko i situationen, når virksomheden mangler likviditet. Der er det allervigtigste, at der er likviditet andetsteds, som virksomheden kan få tilført.

Jon Lind
Indehaver, JPLInvest