Passiv investeringsstrategi er en investeringsstrategi, hvor man som investor køber op i markedet for at opnå beta eller sagt med andre ord markedets afkast.

Markedsafkast

Det er historiske markedsafkast (beta) er meget forskelligt for aktier, obligationer, guld osv., så hvor skal man placere sine penge? Det har jeg prøvet at besvare i artiklen Hvad skal man investere i?, hvor jeg har inddraget Jeremy Siegels sammenligning af aktier, obligationer, guld og amerikanske dollars. Her ses det tydeligt, at aktier har givet det højeste afkast, dernæst obligationer, guld og til sidst amerikanske dollars. Du kan se Jeremy Siegels grafiske sammenligning nedenfor.

Aktier, obligationer, guld, afkast

Afkast niveau

Aktier er den aktivtype, der historisk har givet det højeste afkast. Årligt afkast efter inflation har været på 6.8% jf. Jeremy Siegels artikel Stocks for the long run. Det skal dog nævnes, at aktiers afkast er sket med en højere volatilitet end obligationers.

Volatilitet

Den højere volatilitet, der historisk set er ved aktier kontra obligationer, er ikke noget som burde interessere den passive investor mærkbart. Grunden til dette, er at passiv investering er en langsigtet investeringsstrategi, hvor du ikke prøver at ramme markedets toppe eller bunde. Eventuelle kortsigtede tab vil blive erstattet af fremtidige gevinst, grundet den konstante værditilføjelse på 6.8% jf. Jeremy Siegel.

Du kan dog opleve år, typisk hver tiende år, hvor du taber 30%-50% af din investeringsportefølje. Det skete f.eks. i 2020 under covid-19 krisen, i 2008 under sub-prime krisen, i 2000 under IT-boblen osv. Under sådanne tider, er det vigtigt at du som langsigtet investorer holder på dine brede indeks investeringer og lader markedet ”komme” sig. De store fald vil blive afløst af bedre tider, hvor din investeringsportefølje værdi vil komme tilbage og formentlige også overstige tidligere niveauer.

Investeringsstrategi

Min passive investeringsstrategi er i høj grad bygget på baggrund af bl.a. Jeremy Siegels arbejde, hvor aktier er foretrukket fremfor obligationer, guld og andre aktivtyper.

Hvad investerer min passiv investeringsstrategi i?

Min passiv investeringsstrategi startede september 2020, hvor jeg omlagde nogle mindre pensionsdepoter til en mere passiv approach. Jeg valgte at købe op i Nordnets, på det tidspunkt, ny lancerede indeksfonde.

Jeg har følgende positioner:

Allokering

Den procentvise allokering til de tre ovenstående fonde, er at jeg har den største position i den globale aktiefond, der investerer bredt på tværs af de udviklede lande. Den næststørste position er i Emerging Markets, der ligesom den globale aktiefond investerer bredt, men fokus er på nye markeder. Til slut har jeg en mindre del af porteføljen i Nordnets Indeksfond Danmark, som følger det danske C25 indeks.

Den procentvise allokering ser sådan ud:

Omkostninger

Nordnets indeksfondes løbende omkostninger er forholdsvis lave, og spænder i mit tilfælde fra 0.20% til 0.40% i årlige omkostninger. Samlede løbende omkostninger er 0,33%.

Nordnets indeksfonde er ikke dog ikke de billigste på markedet, og du vil som privat investorer kunne finde andre alternativer til disse fonde, som dækker de samme markeder. ETF’er vil være et godt alternativ, da de typisk har lavere omkostninger end aktieindeksfonde. Specielt når der er tale om investeringer foretaget i pensionsregi, da beskatningen af ETF’er, som normalt er højere end aktiefondes beskatning, er den samme som netop aktiefonde. Beskatning af pensionsmidler er underlagt PAL-beskatning, og er per september 2020 på 15.30%.

Udskiftning af indeksfonde med ETF’er?

Hvorfor har jeg aktieindeksfonde i stedet for ETF’er i mit pensionsdepot, når jeg nu i ovenstående afsnit har redegjort for, at det vil være fordelagtigt at have ETF’er fremfor indeksfonde? Grunden er simpel, tid. Jeg har ikke sat tid af til at forbedre mine omkostninger for denne strategi, da investeringsstrategien fylder relevant lidt i forhold til min samlede portefølje.

Det kan dog være, at aktieindeksfondene vil blive udskiftet med ETF’er i fremtiden.

Forventning til afkast

Mine afkastforventninger til investeringsstrategien Passiv Investeringsstrategi er at strategien årligt vil genere et afkast på 6%-7%. Afkastet for individuelle år forventes dog at være svingende.

Afkastrapportering

Du kan følge med i hvordan det går den passive investeringsstrategi her på JPLInvest. Afkastet bliver opdateret hver måned.

Hvem burde ikke følge en passiv investeringsstrategi i aktier?

Passiv Investeringsstrategi er ikke til investorer der er kortsigtede, om det skyldes naturlige forhold såsom alder eller et ønske om at være aktiv i markedet er ligegyldigt. Derudover, så vil en passiv investeringsstrategi ikke passe til investorer der ønsker at slå markedet, da strategien lige netop giver dig markedets afkast – beta.

Perspektivering til andre investeringsstrategier

Passiv Investeringsstrategi ligner i høj grad og bygger på de samme grundsten, opnåelse af det gennemsnitlige historiske aktieafkast på 7%, som min anden langsigtede investeringsstrategi Dollar Cost Averaging (Vokseværk). Dollar Cost Averaging er en strategi, hvor investorer hver måned investerer et fast beløb i brede prædefinerede aktiefonde/ETF’er for at opnå markedsafkastet – beta.

Forskellen på Passiv Investeringsstrategi og Dollar Cost Averaging (Vokseværk) er udgangspunktet. Ved Passiv Investeringsstrategi har du en sum penge, som du skal placere i markedet på en gang. Mens du ved Dollar Cost Averaging har en løbende opsparing, som du ønsker at placere i markedet.