MoVol står for Momentum Volatilitet og er et alternativ til en traditionel 60/40 portefølje, hvor 60% er allokeret til aktier mens de resterende 40% er allokeret til obligationer. MoVol allokerer 60% af den investerede kapital til en absolut/relative momentum strategi, mens de resterende 40% af kapitalen allokeres til en volatilitet options strategi.

Jeg anerkender, at MoVol er en del mere kompliceret og krævende end en traditionel 60/40 portefølje, og det er derfor også lidt af et stretch at kalde det et reelt alternativ. Men for nogle investorer, inklusiv mig selv, er det et reelt alternativ.

Portefølje

MoVol er sammensat af to selvstændige investeringsstrategier, en momentum – og en volatilitet investeringsstrategi. Hver strategi kan følges uafhængigt af hinanden, men de kan med fordel kombineres grundet uudnyttet cash i Volatilitet strategien samt udnyttelse af diversifikation potentialet.

60% af MoVol allokeres til Momentum strategien, mens de resterende 40% allokeres til Volatilitet strategien. Denne allokering rebalanceres en gang om uge for at sikre tilstrækkelig likviditet og for at bibeholde optimal allokering til de to strategier indenfor MoVol.

De 60% – Momentum

En absolut/relative momentum strategi er en trend following investeringsstrategi, hvor kapital allokeres til aktivtyper, som på både absolut og relative basis kontra andre aktivtyper over en given tidsperiode har vist styrke (oplevet de største stigninger). Et eksempel; hvis aktier er steget 8% over det sidste år, mens råvarer er steget 5% og obligationer er steget 3% så allokeres kapitalen til S&P500 indtil næste revurdering hvor samme øvelse gentages.

De aktivtyper, som inddrages i MoVol’s Momentum strategi er aktier, lange amerikanske statsobligationer, råvarer, guld og helt korte amerikanske statsobligationer. Lookback perioden er 52 uger og positionerne revurderes hver uge.

Normalt vil man allokere hele kapitalen til den aktivtype, som er steget mest i lookback perioden. Men for at reducere volatilitet har jeg valgt, at 75% af kapitalen skal allokeres til den aktivtype som har oplevet den største stigning mens de resterende 25% skal allokeres til den aktivtype som har oplevet den næststørste stigning. Hver aktivtype kan altså maksimalt modtage 75% af kapitalen allokeret til Momentum strategien, dog med undtagelse af de helt korte amerikanske T-Bills med en løbetid på 1-3 måneder hvor 100% af kapitalen kan allokeres til. 100% allokering til korte amerikanske T-Bills sker, når den amerikanske risikofrie rente overstiger de andre aktivtypers stigning i lookback-perioden.

Momentum allokering

De eksponeringer som er udvalgt til at indgå i Momentum strategien (S&P500, 7-10 årige amerikanske statsobligationer, råvarer og guld), er valgt for at sikre at strategien kan profilere i alle økonomiske scenarioer – vækst, deflation, inflation og recession. Derudover kan strategien allokere alle midler til helt korte amerikanske T-Bills, som kan ligestilles med cash og derved fungere som den ultimative safe heaven.

En anden af mine investeringsstrategier som kan profilere i alle økonomiske scenarioer er ARMADA.

Økonomisk scenario Vækst Deflation Inflation Recession Safe Heaven
Eksponering S&P500 7-10 årige amerikanske statsobligationer Råvarer Guld Helt korte amerikanske T-Bills
ETF SPDR® S&P 500® ETF Trust iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF Invesco DB Commodity Index Tracking Fund SPDR® Gold Shares SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
ETF ticker SPY IEF DBC GLD BIL
Årlig omkostning 0,09% 0,15% 0,87% 0,40% 0,14%

Tabel: Momentum allokering

De 40% – Volatilitet

Volatilitet strategien profilerer enten ved at købe eller sælge volatilitets produkter eller produkter som påvirkes af en bevægelse i volatilitet. En sådan strategi kaldes typisk en vol. strategi og kan sammensættes på rigtigt mange forskellige måder. Overordnet køber strategien volatilitet når volatilitet lav og vice versa sælge volatilitet når volatilitet er høj. It sounds pretty easy, hvilket det selvfølgelig ikke er at udføre i praksis og derfor inddrager jeg også andre faktorer til at estimere om at jeg skal foretage en handel eller forholde mig passivt. Af værktøjer kan nævnes VIX spot index, VIX yield curve, US yield curve og S&P500s drawdowns.

Handelsinstrumentet som jeg bruger til at handle denne strategi, er optioner, hvor jeg både vil købe og sælge optioner. Jeg åbner aldrig en position uden defineret risiko, dvs. hvis jeg sælger en option vil jeg altid også købe en option for låse mit maksimale tab – ingen naked option trading her. Ved køb af en option er det maksimale tab allerede defineret (optionens præmie) og derved behøver jeg ikke at købe en anden option for at låse mit maksimale tab. Mit maksimale tab per handel er maksimalt 2,5% af min kapital allokeret til MoVol investeringsstrategien.

Uudnyttet cash kan blive allokeret til ETF’en SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF som er helt korte amerikanske T-Bills, hvilket er samme ETF som også Momentum strategien kan allokere til, for at opnå en højere forrentning af indestående midler.

Volatilitet allokering

Positioner foretaget i Volatilitet strategien foretages baseret på et prædefineret regelsæt som anvendes på de givne markedsforhold. Hvis det givne markedsforhold tillader eksekvering af en eller flere handler foretages disse. Handlerne foretages indenfor rammerne af det prædefineret regelsæt som f.eks. dikterer handelsinstrumentet, den underliggende eksponering, maksimal risiko, løbetid osv.

Ligesom det er gældende for Momentum strategien er Volatilitet strategien også dynamisk og har et svar (handel kan eksekveres) til forskellige volatilitets miljøer.

Overbevisning Volatilitet vil stige voldsomt Volatilitet er for høj Volatilitet vil ikke stige voldsomt Volatilitet er middel/faldende Volatilitet er for lav
Prædefineret handel Anticipate Crash Fade High VIX 20% Mark Riding Contango Too Low Valotility
Underliggende eksponering (ticker) SPY VIX SPY VXX/VIXY SPY
Option Long Put Put Long Spread Put Short Spread Long Put Long Put
Option instrument Outright Vertical/Broken Butterfly Vertical/Broken Butterfly Outright Outright
Maksimal risiko per handel 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Tabel: Volatilitet allokering

MoVols primære fokus

Det primære fokus med investeringsstrategien MoVol er at reducere mine drawdowns på tværs af alle mine porteføljer, det opnås ved at MoVol kan profilere i multiple økonomiske scenarioer og volatilitets miljøer. Når mine andre beta porteføljer som BETA+ og Vokseværk oplever drawdowns vil tildels ARMADA porteføljen samt MoVol kunne reducere disse drawdowns ved at være modsat markedet samt evnen til at allokere til andre markeder som er i uptrend.

Hvem egner strategien sig til?

MoVol er ikke en strategi til nye investorer. Grunden til dette er, at volatilitets delen primært handles via optioner og volatilitets produkter som kan være forvirrende for nye investorer at finde rundt i. Momentum delen kan derimod inddrages hos langt de fleste investorer, da produkter og setup er relativt simpelt.

Hvis du har lidt flere år under bæltet i investeringsverdenen og du leder efter en strategi som vil kunne reducere fremtidige drawdowns, så er MoVol er et værktøj til netop at gøre dette.