Intraday Momentum afsluttet

Jeg har valgt at lukke min investeringsstrategi Intraday Momentum ned, da strategien stresser min travle hverdag. Derudover skal det nævnes, at strategien ikke har været profitable i de 3 måneder den har været live.

Stressfaktor

I de 3 måneder strategien var live, viste det sig hurtigt, at Intraday Momentum strategien tidsmæssigt passede dårligt ind i min hverdag. Det var ikke positionerne eller handlerne der var stressfulde, men mere at jeg hver dag kl.21.30 on the spot skulle handle. Derved var min minimale fritid om aftenen styret af denne investeringsstrategi.

Mine andre investeringsstrategier som Momentum Investing, Dollar Cost Averaging og Passiv Investeringsstrategi håndteres maksimalt ugentligt og giver mig derfor mere frihed i mit daglige liv.

Afkastprofil

Afkastet for de 3 måneder Intraday Momentum var live lyder på -15,40%, hvilket selvfølgeligt ikke er et attraktivt afkast. Men det er ikke afkastet, der har været tungen på vægtskålen, men mere den omtalte stressfaktor. Jeg skal da heller ikke være bleg for at sige, at hvis afkastet på strategien havde været super, så havde jeg nok holdt ved i længere tid.

Intraday Momemtum