Vokseværk opdatering september 2020

Jeg har valgt at udvide min investeringsportefølje for investeringsstrategien Vokseværk med indeksfonden Sparindex INDEX Globale Aktier KL (herefter Global), spredningen er ligesom de to andre eksisterende indeksfonde i porteføljen Sparindex INDEX DJSI World KL (herefter World) og Sparindex INDEX Globale Akt Min Risk (herefter Min Risk) global. ÅOP er på 0,50% og er det samme for alle tre fonde, samt Global er også udbyttebetalende.

Allokering

Den regionale allokering mellem de tre globale indeksfonde er stort set den samme, dog investerer Global også i nye markeder eksklusiv de 4 såkaldte Tiger lande, hvilket ingen af de to andre fonde har eksponering til. Samt allokeringen til Europa er mindre end for World og Min Risk. Se allokeringen for de 3 indeksfonde per 31-08-2020 på nedenstående billeder.

Så hvorfor jeg har valgt at inddrage Global i min portefølje?

Hvad er forskellen på de 3 indeksfonde?

De to primære årsager til at inddrage Global er, at fokus og den underliggende beholdning er anderledes end World og Min Risk.

Fokus for World er på investeringer i selskaber der udvælges på baggrund af deres økonomiske, social og miljømæssige profil, mens Min Risk inddrager et risikoaspekt og udvælger selskaber der har et højt risikojusteret afkast. Global har ikke en speciel kant og invester ”bare” bredt i verdens største virksomheder. Per 31-08-2020 havde Global en beholdning på 491 investeringer. Nedenfor kan du se de forskellige indeksfondes benchmarks.

Ved at inddrage Global får jeg altså en lidt anderledes investeringsprofil og derved andre investeringer. Den underliggende beholdning af Global repræsenterer i bredere udstrækning verdens største virksomheder, da investeringer ikke ekskluderes på baggrund af ESG og volatilitet betragtninger. Dette ses tydeligt, ved at sammenholde de 10 største investeringer og deres vægtning i hver af de 3 fonde.

Hvordan ser den nye allokering ud?

Sparindex INDEX Emerging Markets KL som også er en del af min portefølje for investeringsstrategien Vokseværk, har en vægtning på 20% og fastholdes uændret. Siden april 2020, hvor jeg først udvalgte mine investeringer, er ÅOP for denne fond faldet fra 0,65% til 0,50%, hvilket er super.

De resterende 80% af porteføljen var splittet 50/50 mellem World og Min Risk, hvorpå hver af de to indeksfonde havde 40% vægtning af den samlede allokering. Dette ændres nu, så de 2 eksisterende indeksfonde World og Min Risk får hver 20% af allokeringen, mens Global får 40% af den samlede allokeringen. Den samlede allokeringsplan for Vokseværk ser altså nu sådan ud:

Fremadrettet

Jeg har set mig lidt varm på Nordnets nyeste kredit produkt Porteføljelån Plus, hvor man har mulighed for at optage lån hos Nordnet med sikkerhed i ens investeringsportefølje. Et Porteføljelån Plus er ikke bundet til Nordnets depot, hvorpå man har mulighed for at bruge lånet på f.eks. boligkøb. Rentesatsen for det billigste lån per september 2020 er på 1,99% og der er ingen gebyrer hæftet til lånet. Du kan se Nordnets forskellige rentesatser og krav til din investeringsportefølje på nedenstående billede.

Porteføljelån Plus rentesatser

Rotation af investeringsportefølje

Det er dog sådan at man via Nordnets månedsopsparing kun kan vælge 1-4 investeringer, som Nordnet hver måned investerer i på dine vegne. Du kan med andre ord som udgangspunkt ikke få Porteføljelån med den billigste rente, da det kræver at en investering maksimalt udgør 20% af dine samlede portefølje. Du skal med andre ord have 5 eller flere forskellige investeringer i dit depot.

Derfor overvejer jeg, om jeg løbende skal rotere mellem 4-8 forskellige indeksfonde og ETF’er for at få mulighed for at udnytte Nordnets Porteføljelån. Mine overvejelser går på at finde alternative indeksfonde eller ETF’er som besidder nogle af de samme karakteristika, som mine eksisterende investeringer.

Opdateringer af Vokseværk Investeringsstrategien

Nordnets Porteføljelån – Januar 2021