Vokseværk Opdatering Januar 2022

Grundet ændringer i mit professionelle virke, som jeg ikke yderligere kan komme ind på i denne artikel, er jeg nødsaget til at reducere min regelmæssig månedlige allokering til Vokseværk og derved reducere mine månedlige investeringer fra fire til en positioner.

Overvejelser

Jeg har ønsket at finde et globalt aktie investeringsinstrument og samtidigt opfylde kravet om at ingen af mine positioner må udgøre mere end 20% af porteføljen, hvilket desværre begrænser mig i at vælge Sparindex INDEX Globale Aktier KL som jeg allerede har omkring 20% eksponering mod. Beklageligvis er det ikke muligt via Nordnets Månedsopsparing at bruge iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc), hvilket ellers ville have fungeret fint. Derfor har jeg i stedet valgt Sparindex INDEX Bæredygtige Global KL, som også er et globalt aktieprodukt med et ESG tvist.

Sparindex INDEX Bæredygtige Global

Er en indeksinvestering mod det globale aktiemarked tilsat et ESG filter. Fonden følger MSCIs benchmark MSCI ACWI ESG Leaders Select Sustainability Index og er derfor tæt beslægtet med iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD, som ikke var muligt at købe via Nordnets Månedsopsparing. Fonden køber ind i de største selskaber verden over, og er samtidigt underlagt målsætningerne fra Paris-aftalen.

Hvad sker der med den eksisterende Dollar Cost Averaging portefølje?

Mine eksisterende eksponeringer i min Dollar Cost Average portefølje (Vokseværk) vil ikke blive ændret, da jeg ikke sælge ud af disse positioner. Det er kun fremtidige indbetalinger som vil blive investeret i Sparindex INDEX Bæredygtige Global.

Dollar Cost Averaging portefølje (Vokseværk)

Ved inddragelse af Sparindex INDEX Bæredygtige Global vil der være 8 eksponeringer i porteføljen, 3 af eksponeringerne er placeret i ETF’er fra Ishares  (Blackrock) og Xtracker (DWS Group – tidligere del af Deutsche Bank), mens de resterende 5 positioner vil være placeret hos Sparindex (En del af Sparinvest, som delvist er en del af Nykredit). Alle positioner er eksponeret mod aktieinvesteringer, hvis fokus er globalt, samt mod udviklede – og udviklende lande.