Investeringsåret 2021 er kommet godt i gang og har generelt leveret fine afkast i januar måned. 2 ud af 4 investeringsstrategier har givet et flot afkast, mens tabet på de 2 andre investeringsstrategier har været moderate.

Afkast og allokering

Samlet afkast for januar 2021 har været omkring 0% på tværs af de 4 nedenstående investeringsstrategier. Strategierne er hhv. startet op i juni, april, september og november 2020. Du kan se afkastprofilen for hver enkel strategi på forsiden af JPLInvest eller længere nede i artiklen.

Vægtningen af de 4 forskellige investeringsstrategier varierer fra 6% til 66% vægtning. Min største allokering er til Momentum Investment (PAS), hvor omkring 66% af min samlede investeringskapital er investeret. Mens min daytrading strategi har den mindste vægtning på 6%. I mellem de to strategier, er mine langsigtede investeringsstrategier Dollar Cost Average og Passiv Investeringsstrategi med hhv. 12% og 16% vægtning – samlet er 28% af min investeringskapital investeret i langsigtede passive aktieinvesteringer.

Investeringsstrategi Intraday Momentum Momentum Investing (PAS) Dollar Cost Average (Vokseværk) Passiv Investeringsstrategi
Afkast -1.11% -1.32% 2.13% 3.44%
Portefølje vægtning 6% 66% 12% 16%

For at kunne danne sig et bedre overblik over hver enkelt investeringsstrategi afkastprofil samt værditilvækst har jeg valgt, at inddrage et grafisk overblik af hver strategi.

Afkastet for januar 2021 var negativt og træk strategien ned med -1.11%. Strategien er siden start november 2020 faldet -15.40% og har derved været den dårligst performende strategi, at jeg følger.

Afkastet for januar endte på -1.32% efter en rigtig god start på januar måned, hvor strategien i løbet af måneden var oppe med over 4%. I og med at Investeringsstrategien PAS er gearet, er det forventeligt, at vi vil se kraftige ryk op og ned. Jeg er dog overbevist om, at strategien, set i forhold til det generelle marked, vil performance godt fremadrettet.

Investeringsstrategiens vægtning i min portefølje af investeringsstrategier fortsætter med at øges grundet de månedlige kapitalindsprøjtninger på 6.000 kr. I januar måned leverede Vokseværk et afkast på 2.13%, hvilket primært var pga. at Emerging Markets klarede sig rigtigt flot.

Den passive investeringsstrategi har, ligesom Dollar Cost Averaging (Vokseværk) strategien, gjort det godt i januar måned og har givet et afkast på 3.44%. Her er det også Emerging Markets, som har trukket det tunge læs og har bidraget positivt til investeringsstrategien.

Overvejer at ændre min porteføljesammensætning

De 4 ovenstående investeringsstrategier bygger i høj grad på, at aktiemarkedet fortsætter de historiske stigninger vi har set de sidste 200 år, hvor markedet gennemsnitligt har givet et afkast på 6%-7% pr. år. Men i de 200 år har der også været perioder, hvor aktiemarkedet har klaret sig markant dårligere og hvem ved om de historiske afkast vil fortsætte i fremtiden. Derfor kigger jeg lige nu på alternative investeringsstrategier, hvor det primære investeringsobjekt ikke er aktier, men måske råvarer, valuta eller andet.

Overvejer at droppe Intraday Momentum

Jeg overvejer at droppe investeringsstrategien Intraday Momentum af den primære grund, at det er en tidsrøver/stressfaktor i min hverdag.

Tid

Efter at havde fulgt Intraday Momentum investeringsstrategien i godt 3 måneder, er det blevet tydeligt for mig, hvor meget tid/energi det kræver at følge strategien hver dag. Investeringsstrategien er gået hen og er blevet en stress faktor i min travle hverdag, hvor jeg arbejder hårdt med mit normale arbejde og prøver at finde tid til min nærmeste. Det er den primære årsag til, at jeg overvejer at droppe investeringsstrategien. Jeg håber, at du som læser er blevet lidt klogere på daytrading. Jeg er i hvert fald blevet så meget klogere, at jeg ikke skal have en daytrading strategi mens jeg stadig har alle de andre ting kørende.

Resultater

Det er dog heller ikke nogen hemmelighed, at resultaterne ikke har været fantastiske. Jeg kan dog heller ikke se bort fra, at hvis investeringsstrategien havde givet et fantastisk afkast, så havde jeg nok bidt tænderne lidt mere sammen og forsat med strategien selvom den kan være stressende i en ellers travl hverdag.