Årets anden måned viste sig fra sin pæne side og gav et pænt positivt afkast. 2 ud af de 3 investeringsstrategier gav et positivt afkast, mens den ene strategi måtte inkassere et negativt afkast.

Afkast og allokering

Det samlede afkast på tværs af mine 3 investeringsstrategier Momentum Investing – PAS, Dollar Cost Averaging – Vokseværk og Passiv Investeringsstrategi for februar måned var på 1.84%. Det positive afkast er primært trukket af Momentum Investing, som også har den største allokering, mens Dollar Cost Averaging har trukket i den modsatte retning.

Du kan se afkastprofilen for hver enkel strategi på forsiden af JPLInvest eller længere nede i artiklen.

Vægtningen af de 3 forskellige investeringsstrategier varierer fra 14% til 69% vægtning. Min største allokering er til Momentum Investment (PAS), hvor omkring 69% af min samlede investeringskapital er investeret. De to langsigtede investeringsstrategier, Dollar Cost Average (Vokseværk) og Passiv Investeringsstrategi, har en vægtning på hhv. 14% og 17% vægtning.

Investeringsstrategi Momentum Investing (PAS) Dollar Cost Average (Vokseværk) Passiv Investeringsstrategi
Afkast 2.60% -1.07% 1.13%
Portefølje vægtning 69% 14% 17%

Momentum Investing (PAS)

Afkastet i februar blev på 2.60%, hvor det Norske, Svenske, Europæiske og amerikanske marked gav et positivt afkast på mellem 2.80% og 4.70%. Danmark var det eneste marked, der gav et negativt afkast på -0.76%.

I februar måned har jeg solgt mine svenske, europæiske og amerikanske obligations ETF’er, da trenden har vendt. Derudover, så har jeg måtte lukke min position i C25, da trenden her også er vendt. Dermed sælger jeg også min hidtil bedste position, som jeg åbnede i foråret 2020, og som har givet et afkast på omkring 40%.
Position i C25 viser i sandhed styrken i trend following, hvis dine modeller forsat fortæller dig at du skal blive i positionen, så lytter du til dit system og bliver i positionen. Hvis jeg ikke havde haft et trend following system, ville jeg uden tvivl have haft større tilbøjelighed til at sælge min position tidligere og derved gå glip af eventuelle fortjenester.

PAS afkast Februar 2021

Dollar Cost Averaging (Vokseværk)

Vokseværk var pænt oppe i midten af februar måned, med et afkast på over 4%. Men er siden faldet tilbage og har for februar måned givet et afkast på -1.07%. Derudover, så har tre af mine investeringsforeninger, Sparindex INDEX Globale Aktier KL, Sparindex INDEX Globale Akt Min Risk KL og Sparindex INDEX DJSI World KL, udbetalt udbytte på lidt over 2% af min samlede kapital investeret i Dollar Cost Averaging strategien – Vokseværk.

Passiv Investeringsstrategi

Den passive investeringsstrategi har i februar måned givet et afkast på 1.13%. Det primært Emerging Markets og dernæst Developed Markets, der bidraget positivt til månedens resultat. Mens min mindste allokering, til Danmark, har givet et negativt afkast.