April måned gav et positivt afkast for alle tre investeringsstrategier, og var dermed endnu en god måned.

Afkast og allokering

Det samlede afkast på tværs af mine 3 investeringsstrategier Momentum Investing – PAS, Dollar Cost Averaging – Vokseværk og Passiv Investeringsstrategi for april måned var på 3.33%. Det positive afkast er primært trukket af Momentum Investing, dernæst Passiv Investeringsstrategi og bagerst i feltet lå min Dollar Cost Averaging strategi.

Du kan se afkastprofilen for hver enkel strategi på forsiden af JPLInvest eller længere nede i artiklen.

Vægtningen af de 3 forskellige investeringsstrategier varierer fra 13% til 71% vægtning. Min største allokering er til Momentum Investment (PAS), hvor omkring 71% af min samlede investeringskapital er investeret. De to langsigtede investeringsstrategier, Dollar Cost Average (Vokseværk) og Passiv Investeringsstrategi, har en vægtning på hhv. 13% og 16% vægtning.

Investeringsstrategi Momentum Investing (PAS) Dollar Cost Average (Vokseværk) Passiv Investeringsstrategi
Afkast 4.20% 0.40% 3.33%
Portefølje vægtning 71% 13% 16%

Momentum Investing (PAS)

Afkastet i april blev på 4.20%, og der var ingen transaktioner i måneden. Det positive afkast var primært trukket af Danmark samt USA, men også EU, Norge og Sverige gav et positivt afkast for måneden.

Dollar Cost Averaging (Vokseværk)

Vokseværk steg med ”minimale” 0.40% i april. Udviklingen var lidt zigzag i løbet af måneden, hvor afkastet bevægede sig på begge sider af 0-linjen.

Passiv Investeringsstrategi

Den passive investeringsstrategi har i april måned givet et afkast på 3.33%. Det er primært Danmark og Globale aktier, der bidraget positivt til månedens resultat. Mens Emerging Markets havde svært med at følge med, og endte måneden i stort set 0.

Nye investeringsstrategier

I de kommende måneder vil jeg introducere minimum to nye investeringsstrategier. Den ene strategi skal erstatte min Momentum Investing strategi, mens den anden investeringsstrategi prøver at finde værdipapirer med indbygget risiko præmie.

Derved er det også den sidste måned, hvor min Momentum Investing – PAS strategi er live. Strategien har været live i godt et år og har givet et samlet afkast på 27.66%, hvilket jeg er rigtigt godt tilfreds med. Man må også sige, at jeg har haft medvind på ”cykelstien”, da aktiemarkederne generelt har været meget positive.