Inflation

Inflation mindsker købekraften over tid og udhuler pensionsopsparinger. Men hvad består inflation af? Hvordan udregnes inflation? Hvad har den historiske inflation været? Og vigtigst af alt, hvordan beskytter man sig selv mod inflationen?

Hvad er inflation?

Et udtryk for hvor meget at prisen på varer og tjenesteydelser stiger over et givent år. Inflation er beregnet ud fra prisændringer på dagligvarer, varige forbrugsgoder og tjenesteydelser. Dagligvarer dækker over de ting som en typisk forbruger køber og forbruger, som f.eks. værende fødevarer, bagerbrød, elektrisk og gas. Mens varige forbrugsgoder f.eks. er biler, faldskærme og køkkenudstyr. Tjenesteydelser dækker over besøg hos frisøren, håndværkerregninger, forsikringer og prisen på din lejebolig.

De forskellige enkelte dagligvarer, varige forbrugsgoder og tjenester vægtes på baggrund af husholdningers gennemsnitlige forbrugsmønster når inflationsberegningen skal foretages. Det er Danmarks Statistik som indsamler og beregner Danmarks inflationsniveau.

Inflation historisk

I de sidste 100 år har inflationen i Danmark ligget gennemsnitligt på omkring 4%, dog med store udsving til både den ene og anden side af spekteret. I årene omkring de to verdenskrige lå inflationen på et meget højt niveau 15% – 25%, mens der i mellem krigsperioden var deflation (inflationen er negativ). Specielt i 1970’erne så vi igen høje inflationstal, hvor vi siden den kolde krigs afslutning og indtil 2022 har set et lavt inflationsniveau på omkring 2% – 4%. Den seneste inflationsudvikling i 2022 (januar til maj) har været meget eksplosiv, hvor inflation har været kraftigt stigende.

Investering i inflationære perioder

Hvordan undgår man at inflation mindsker ens fremtidige købekraft og udhuler ens pensionsopsparinger? Løsningen kan være at allokering noget af sin opsparing til råvarer, guld, gæld, Managed Futures og/eller kvalitetsaktier.

Ekstern forskning

Vil du læse mere om amerikansk inflation og hvordan du bedst har kunnet investere i inflationære perioder i den amerikanske historie, så kan jeg anbefale Neville, H., T. Draaisma, B. Funnell, C. Harvey, and O. Van Hemert, “The Best Strategies For Inflationary Times”. De gemmengår inflationære perioder fra april 1926 til april 2021 med det formål at se hvordan forskellige aktivklasser og investeringsstrategier har klaret sig i disse perioder.

Tabellen til højre viser forskellige aktivklasser og investeringsstrategiers performance i disse inflationære perioder

Strategier i inflationære perioder, inflation, managed futures, råvarer

Kilde: Neville, H., T. Draaisma, B. Funnell, C. Harvey, and O. Van Hemert, “The Best Strategies For Inflationary Times”, March 2021.