Mange private investorer går til de finansielle markeder med det mind-set at tjene flest mulige penge hurtigst muligt, men jeg vil vove at påstå, at de burde vende bøtten på hovedet og koncentrere sig om at miste mindst muligt af deres investering. Selvfølgelig skal man ikke se bort fra afkast, men det burde altid blive betragtet i forhold til den risiko man påtager sig. Og hvad mener jeg så med det noget provokerende udtryk:

Det nemmeste er at tjene penge, det sværeste er at passe på dem

Det er nemt at tjene penge i den forstand, at man som privat investor kan købe markedsudviklingen ved f.eks. at investere i en EFT der følger et bestemt aktieindeks eller lignende. Derved er du eksponeret til markedet og din investering følger markedets op- og nedture. Jeg er fuldstændig klar over at markederne går op og ned og at du derfor ikke altid tjener penge, men set over flere årtier har aktiemarkedet givet et positivt afkast. Det leder mig til mit næste punkt, og det er, at det sværeste er at passe på sine investeringer. Der findes mange måder hvorpå man kan passe på sine investeringer og det er uden tvivl det som burde have din største fokus.

Exit-strategi

Før du investeringer dine penge i værdipapirer skal du have en plan for hvordan du vil træde ud af positionen igen, en såkaldt exit-strategi. Ved at have en exit-strategi ved du altid hvad du skal gøre i en given situation, hvor du oplever at markedet går imod dig og du har taget fejl.

Læs om nogle af de fejl jeg har lavet!

Jeg skriver med vilje, at du har taget fejl, for det er vigtigt at du kan acceptere at du laver fejl. Fejl er en naturlig del af det af investere, ingen investorer, private som professionelle, har altid ret i deres forudsigelser og det er derfor yderst vigtigt at du kan acceptere den fejl du har lavet, lukke positionen og fokusere på næste investering.
I presserede situationer hvor markedet går imod dig og du taber penge på din position, er også de tidspunkter hvor du oplever det største stress som investor og derved mindst overskud til at træffe de rigtige beslutninger. Derfor er det vigtigt, at du har forberedt dig på denne situation hvor du havde det mentale overskud til at træffe den bedst mulige beslutning. Hvorfor tror du at soldater, beredskabsfolk og andre øver og planlægger situationer hvor de bliver mentalt (og fysisk) udfordret? Professionelle soldater der har fået til mission at redde et gidsel ud fra en given situation øver og planlægger igen og igen deres mission for at optimere deres missions succesrate. På samme måde som beredskabet øver håndteringen af større ulykker og katastrofer. De skaber de bedste forudsætninger for at kunne træffe de rigtige beslutninger, når de står i en presset situation, ved at forberede og gennemtænke deres mission når de har det størst mulige mentale overskud. På samme måde skal du forbedre dig på din mission – at opnå det bedst mulige afkast ved lavest risiko. For at din mission bliver succesfuld er du nødt til at øve og planlægge din mission.

Det er kun fantasien der sætter grænser for hvordan din exit-strategi skal se ud, men det er vigtig at holde den valgte strategi simpel, da den gør det nemmere for dig at følge den i svære tider. Jeg vil ligeledes opfordre til, at du som minimum har gjort dig tanker og overvejelse om hvad du maksimalt kan tåle at tabe og hvordan du vil reagere på tab. Derudover, så er det en rigtig god ide at back-teste din exit-strategi samt afkaststrategi, for at du kan danne dig et indtryk af hvordan din strategi har performet historisk. Det er dog ikke altid muligt, at back-teste en strategi, da markedsforskydninger kan danne grobund for at en ny strategi eller at en gammel strategi ikke længere fungere.

Urmennesket

Vores hjerner er delt i flere forskellige områder, der styrer forskellige funktioner. En af disse områder i hjernen kaldes krybdyrhjernen og det er her nogle af vores mere grundlæggende funktioner styres. Krybdyrhjernen spiller en central rolle i velvære -, angst – og panik situationer, den er designet til at reagere hurtigt og få os væk fra farlige situationer. Hvis du går på gaden og pludselig ser en bil komme kørende faretruende mod dig, så vil det være din krybdyrhjerne der vil sørge for at få dig i sikkerhed. Denne egenskab er prisværdig i sådanne situationer, men den kan være mindre heldig på de finansielle markeder. For når vi handler på de finansielle markeder, bliver vi påvirket af vores finansielle positioners gørende og laden. Hvis de går godt, bliver vi positivt stemt og er ikke til at skyde igennem, mens vi har lyst til at gave os ned under en sten, hvis vores positioner viser tab. Hvis ikke, at vi har gennemtænkt og forberedt os på sådanne situationer, vil krybdyrhjernen tage over og styre vores handlinger.

Normal adfærd blandt utrænede investorer, er at ”gemme position under puden” altså prøve at glemme den tabsgivende position for at mindske smerten ved positionen. En anden reaktion er at købe mere op i den tabsgivende position for at mindske sit procentvise tab, for måske til sidst at sælge hele positionen ved yderligere fald – en form for opgivelse. Ingen af disse scenarier er ønskværdige, og det derfor nødvendigt at vi har en plan for hvordan vi kommer ud af positionen igen.