Blogindlæg

Den amerikanske rentekurve inverterer

Fredag d.01.04.2022 er renten på den amerikanske 2-årige rente oversteget den amerikanske 10-årige rente, og derved er den amerikanske rentekurve inverteret. Betyder det noget? Historisk (de sidste 60 år) har den amerikanske økonomi befundet sig i en recession 6-18 måneder efter, den amerikanske rente kurve er inverteret.

Hvorfor inverterer den amerikanske rentekurve?

Når den amerikanske rentekurve inverterer, er det normalt fordi, den førte pengepolitisk er stram. Den korte ende af den amerikanske rentekurve styres af den amerikanske centralbank (FED), mens investorer kontrollere punkterne længere ude på den amerikanske rentekurve. Invertering af rentekurven kan ske, når FED hæver renten så højt, at den overstiger renten, som man kan få ved at købe en obligation med f.eks. 10 års løbetid.

En bevæggrund for at FED hæver renten kan være for at dæmpe inflationen i amerikanske økonomi – hvilket er grunden til at de i slutningen af marts 2022 valgte at hæve renten og proklamere yderligere 6 rentestigninger i 2022.

FED planlægger at hæve renten til lige under 2% i slutningen af 2022

Den 10-årige rente stiger hovedsageligt ikke på grund af ændringer i den helt korte rente, som FED kontrollerer, men i stedet styres denne rente af markedets mekanisme (udbud/efterspørgsel), og reflekterer markedets forventninger til den amerikanske real økonomiske vækst de næste 10 år.

Ved en invertering af rentekurven kan det for borgere, investorer osv. bedre betale sig at placere penge på deres bankbog eller i korte amerikanske obligationer end at binde deres penge i en længere periode. Det sætter en dæmper på den amerikanske vækst, da opsparingsmidler ophobes i banker og lignende og ikke ”kommer ud” og arbejder i økonomien.

Kommer der en recession?

Det kan ikke entydigt afkræftes eller bekræftes, men historisk er den amerikanske 2-årige og 10-årige rente forud for hver amerikansk recession inverteret. Derfor er det et signal, der er værd at holde øje med, og man skal passe på med at tænke denne gang er det anderledes. Historisk er recession kommet 6 til 18 måneder efter, at rentekurven er inverteret og man skal derfor være påpasselig med at bruge det som et her og nu handelssignal, men det har klart været et brugbart signal at holde øje med.

Forskel mellem den 10 årige og 2 årige amerikanske rente. Skraveret områder er recessioner

I tvivl om, hvordan du skal forholde dig til en mulig recession? Se dine muligheder for professionel investeringsrådgivning.

Jon Lind
Indehaver, JPLInvest