Inflation

Inflation Inflation mindsker købekraften over tid og udhuler pensionsopsparinger. Men hvad består inflation af? Hvordan udregnes inflation? Hvad har den historiske inflation været? Og vigtigst af alt, hvordan beskytter man sig selv mod inflationen? Hvad er inflation? Et udtryk for hvor meget at prisen på varer og tjenesteydelser stiger over et givent år. Inflation er beregnet ud fra prisændringer på dagligvarer, varige forbrugsgoder og tjenesteydelser. Dagligvarer dækker over de ting som en typisk forbruger køber og forbruger, som f.eks. værende fødevarer, bagerbrød, elektrisk og gas. Mens varige forbrugsgoder f.eks. er biler, faldskærme og køkkenudstyr. Tjenesteydelser [...]

By |2022-06-24T14:03:27+01:00juni 24th, 2022|Investering|0 Kommentarer

Den amerikanske rentekurve inverterer

Fredag d.01.04.2022 er renten på den amerikanske 2 årige rente oversteget den amerikanske 10 årige rente og derved er den amerikanske rentekurve inverteret. Betyder det noget? Historisk (de sidste 60 år) har den amerikanske befundet sig i en recession 6-18 måneder efter den amerikanske rente kurve er inverteret. Hvorfor inverterer den amerikanske rentekurve? Når den amerikanske rentekurve inverterer, er det normalt fordi at den førte pengepolitisk er stram. Den korte ende af amerikanske rentekurve styres af den amerikanske centralbank (FED), mens investorer kontrollere punkterne længere ude på den amerikanske rentekurve. Invertering af rentekurven kan ske når [...]

By |2022-04-05T13:42:35+01:00april 5th, 2022|Investering, Opdateringer|0 Kommentarer

Discretionary trade #1.2 – SPY trade

Discretionary trade #1.2 – SPY trade Jeg har tirsdag d.22.02.2022 lukket positionen i SPY (SPDR® S&P 500® ETF) i kurs 428,6339, som jeg skrev om i blogindlægget Discretionary trade #1.1 – SPY trade. Dermed indkasserer jeg et tab på 4,86%. Bemærkninger Udviklingen gik ikke som håbet, og derfor blev min position automatisk stoppet ud. Jeg er godt tilfreds med det stop loss niveau som jeg satte, da det har beskyttet min position for yderligere tab. Jeg vil fremadrettet holde øje med S&P500 og se om nye muligheder byder sig.

By |2022-03-08T10:50:42+01:00marts 8th, 2022|Investering|0 Kommentarer

Discretionary trade #1.1 – SPY trade

Discretionary trade #1.1 – SPY trade Jeg har åbnet en lang position i SPY (SPDR® S&P 500® ETF) tirsdag d.08.02.2022 i kurs 450,5452 med et trailing stop loss på 22 kurspoint. Hvorfor købe SPY nu? Det værste af det sell-off, som vi har set på verdens aktiemarkeder i starten af 2022, ser ud til at være slut. Volumen er dalende, hvilket vidner om, at den paniske stemning på markedet, som vi så i dagene omkring d.13.01.2022 til d.24.01.2022, er ovre og at markedet bevæger sig ind i mere normale tilstande. Jeg tager en position i [...]

By |2022-02-09T12:22:43+01:00februar 9th, 2022|Investering|0 Kommentarer

Statsobligationer

Statsobligationer er i dag tit et overset billede af investeringsverden for mange private investorer, som selv sammensætter deres investeringsportefølje. Det er der formentligt to grunde til hvorfor dette forholder sig sådan: Statsobligationer giver et meget lavt afkast, og er derfor ikke værd at have med i porteføljen Statsobligationer er kedelige og er ikke et fedt samtaleemne ved lørdagsmiddagen hos vennerne Men for nogle investorer kan det rent faktisk godt give mening at have statsobligationer i sin investeringsportefølje. Derfor har jeg lavet nedenstående artikel, som vil give dig svar på: Hvad statsobligationer er Introducere dig til forskellige landes statsobligationer Hvordan [...]

By |2021-01-12T21:13:26+01:00august 22nd, 2020|Investering|0 Kommentarer

Virksomhedsobligationer

Virksomhedsobligationer er en af 3 typer obligationer, som investorer typisk taler om og interessere sig for. I Danmark er virksomhedsobligationer ikke særligt udbredt, da danske virksomheder typisk finansieres ved at optage lån via realkreditobligationer. Det er billigere for virksomhederne at rejse kapital ved at optage realkreditlån, i forhold til virksomhedsobligationer, da renten på realkreditlån er lavere end den rente virksomheder skal betale i rente på deres virksomhedsobligationer. Det er dog kun muligt at rejse kapital via realkreditobligationer, hvis virksomhederne ejer bygninger realkreditinstituttet kan tage pant i. For virksomheder, der ikke ejer bygninger, er det muligt at rejse kapital ved [...]

By |2020-07-06T20:18:24+01:00juli 6th, 2020|Investering|0 Kommentarer

Obligationer. Hvad er obligationer?

Obligationer er en værdipapirtype, som typisk er mere stabil end aktier, men som også normalt giver et lavere forventet afkast end aktier. For udstederen af en obligation, er obligationen et alternativ til at låne penge i banken. Når obligationer bliver udstedt, har du mulighed for, som investor, at købe disse obligationer. Hvis du køber en obligation ved udstedelse, låner du penge til udstederen af obligationen. Du vil dog modtage rentebetalinger fra udstederen, og udsteder vil løbende eller til slut skulle betale obligationen tilbage til dig. Det fungerer på samme måde som når du låner penge i banken. Hvis du [...]

By |2021-01-12T21:09:56+01:00juni 20th, 2020|Investering|0 Kommentarer

Rid med på bølgen

I Lars Tvedes bog Børshandlens psykologi (læs min boganmeldelse af Børshandlens psykologi), beskriver Lars hvordan stigende aktiepriser skaber grobund for yderligere stigninger, mens faldende priser fremmer yderligere fald. Han kalder disse to fænomener for positive – og negative feedback loops. Positive - og negative feedback loops Til at forklare positive - og negative feedback loops vil jeg tage udgangspunkt i Lars Tvedes figur fra bogen Børshandlens psykologi (s.155), da jeg mener, at den giver en godt og forståeligt overblik over hvordan forskellige faktorer påvirker hinanden. Positiv loop Figur [...]

By |2021-02-13T17:40:45+01:00maj 23rd, 2020|Investering, Psykologi|0 Kommentarer

Det nemmeste er at tjene penge

Mange private investorer går til de finansielle markeder med det mind-set at tjene flest mulige penge hurtigst muligt, men jeg vil vove at påstå, at de burde vende bøtten på hovedet og koncentrere sig om at miste mindst muligt af deres investering. Selvfølgelig skal man ikke se bort fra afkast, men det burde altid blive betragtet i forhold til den risiko man påtager sig. Og hvad mener jeg så med det noget provokerende udtryk: Det nemmeste er at tjene penge, det sværeste er at passe på dem Det er nemt at tjene penge i den [...]

By |2020-06-20T19:51:06+01:00maj 22nd, 2020|Investering|0 Kommentarer

Hvad skal man investere i?

Før du begynder at investere, er din første tanke nok - hvad skal man investere i? Typisk vil private investorer investerer i aktier via deres frie – og pensions midler, mens obligationer typisk kun vil blive købt via fonde og ETF’er. Men hvilken værdipapirer er bedst for dig at investere i? Det spørgsmål har jeg prøvet at belyse med nedenstående artikel. Er det aktier man skal investere i? Historisk har aktiemarkedet leveret det højeste afkast set i forhold til obligationer, guld og amerikanske dollars. Et studie af Jeremy Siegel kaldet ”Stocks for the [...]

By |2021-01-12T21:07:00+01:00maj 21st, 2020|Investering|0 Kommentarer