The Little Book that (still) Beats the Market er skrevet af Joel Greenblatt, som første gang er udgivet i 2005, herefter gengivet i 2010 med justeringer (denne boganmeldelse omhandler genudgivelsen i 2010). Bogen er en New York Times Bestseller.

The Little Book that (still) beats the Market får 3 ud af 5 stjerner

Bogen har fået 3 ud af 5 stjerner fordi, den er skrevet på et meget humoristisk og letlæseligt sprog (på engelsk), og omhandler udelukkende hvordan du, som investor, kan bruge en magisk formel (slet ikke så magisk) til at forbedre dit investeringsafkast.

Bogens magiske formel giver et spændende indblik ind i en let gennemskue value investering strategi. Greenblatt har gode argumenter for og imod, hvorfor en investeringsstrategi baseret på den magiske formel fungerer, men jeg savner lidt mere datagrundlag for hans argumenter og de tabeller han henviser til i bogen (jeg kan ikke afvise eller bekræfte at det findes).

Køb The Little Book that (still) Beats the Market!

Resume

Formålet med bogen er at give læseren en magisk formel, som kan bruges til at finde gode men billige selskaber (aktier) at investere i på børsen. Den magiske formel finder gode selskaber ved at analysere sidste års økonomiske resultat, samtidigt med at formelen også tager højde for hvor meget selskabets koster i forhold til hvor meget profit selskabet generer. De selskaber (aktier) der købes skal holdes i et år, hvorefter de skal sælges, hvorpå nye selskaber udvælges efter principperne i den magiske formel.
En portefølje bestående af selskaber udvalgt af den magiske formel skal minimum bestå af 20-30 selskaber, hvorved den ønskede spredning opnås. Det er nemlig ikke alle investeringerne udvalgt af den magiske formel, der vil gå godt, men gennemsnittet af de 20-30 aktier vil give investoren et markant merafkast i forhold til S&P 500. De selskaber, som udvælges af den magiske formel, er selskaber som har klaret sig godt sidste år, men som typisk har mødt en masse headwind, der gør at aktien er billigt prisfastsat på børsen i dag. Ved at investere i disse aktier, satser investoren på at markedet har set sig for negative på disse aktier, og de derved vil overraske positivt (og levere et godt afkast).

I bogen argumenteres og vises tabeller for hvordan en portefølje investeret efter principperne i den magiske formel over en 22 år periode har slået S&P 500 markant. Den magiske formel-portefølje har, ifølge Joel Greenblatt, lavet et merafkast på over 10% pr. år i denne 22-årige periode. Greenblatt er ikke bleg for at fremhæve den magiske formels merafkast, men han kommer også med gode modargumenter og overvejelser for hvorfor alle folk ikke bare bruger denne magiske formel, når den nu har klaret sig godt.

Et af hovedargumenterne hvorfor alle ikke følger den magiske formel er, at den ikke altid klarer sig bedre end det generelle marked (S&P 500). Faktisk så underperformer den magiske formel S&P 500 i lange periode, i perioder op til flere år. Men set over det gennemsnitlige år for den 22-årige periode overperformer den magiske formel S&P 500 markant.

Ifølge Greenblatt er det dette faktum der gør, at flere ikke følger den magiske formel – de løber simpelthen tør for tålmodighed og prøver kræfter med andre investeringer.

Du kan følge den Magiske Formel

Greenblatt har i kølvandet på udgivelsen af The Little Book that (still) Beats the Market, valgt at lave en hjemmeside, hvor du som bruger gratis, kan få en liste over de selskaber den magiske formel har udvalgt på det pågældende tidspunkt. Hjemmesiden er utrolig nem at bruge, og jeg synes, at det er et rigtigt godt initiativ af Greenblatt at lave en side, hvor interesserede investorer nemt at få listet udvalgte investeringer.

Igen savner jeg dog flere detaljer og mere data på de udvalgte investeringsforslag den magiske formel udvælger.

The Little Book that (still) Beats the Market

Ville jeg selv følge denne strategi?

Som nævnt ovenfor, så mener jeg ikke, at bogen giver nok evidence for at den magiske formel rent faktisk virker. Men jeg synes, at principperne i strategien er interessante, og det vil være nogle som man kunne arbejde videre ud fra.