Strategic Risk Management er skrevet af Campbell R. Harvey, Sandy Rattray og Otto Van Hemert, hvis fokus er give læseren en bedre forståelse for risikostyringen af deres porteføljer.

Strategic Risk Management af Harvey et.al. får 3 ud af 5 stjerner.

Køb Strategic Risk Management
Strategic Risk Management, Campbell Harvey

Vurdering

All-in-all, er det min holdning, at forfatterne lykkes med at præsentere læseren for forskellige forslag til hvordan investoren kan styre porteføljens risiko. Hvert argument er fint understøttet af dokumentation og undersøgelser, hvilket er et klart plus. Derudover, er der et appendix-afsnit i slutningen af hvert kapital, hvilket gør det muligt at gå mere i dybden med deres beregninger. Derudover, er der en del referencer til videnskabelige artikler, hvilket altid er rart, så læseren har mulighed for at fordybe sig mere i et givent emne. Jeg synes, at Strategic Risk Management mangler lidt i forhold til sproget og konstruktionerne af sætningerne i bogen, hvor pointer tit skal hives ud af teksten og hvor nogle argumentationer ikke er tydeligt skrevet. Det vigtigste ved bogen er, at den tager portefølje risikostyre op på samme niveau som det at finde en investeringsstrategi der yder et højt afkast. Et højt afkast er fint, men du skal altid have risiko med for øje. Det synes jeg, at bogen lykkes rigtigt godt med.

Bogens indhold

Strategic Risk Management starter med at undersøge hvilke investeringsprodukter, der beskytter bedst porteføljer i krisetider. Der undersøges et spektrum af investeringsprodukter, lige fra put optioner til managed futures, ved at se på hvordan disse produkter har klaret sig i forskellige kriser siden 1960. Dernæst præsenteres tre risikoværktøjer, som kan hjælpe med at styre porteføljens risiko. De tre værktøjer er Volatility Targeting, Rebalancing og Drawdown Control. Koncepterne bliver i bogen undersøgt og får tilføjet ekstra dimensioner for at optimere disse risikoværktøjer. I bogens sjette og andensidste kapital undersøges Hedge Fund’s performance når fonde er hhv. styret efter passiv og aktive managers. Resultaterne viser stort det samme resultat, hvilket vil være overraskende for mange. Til sidst i bogen laves en out-of-sample test af Covid-19 krisen i februar-marts 2020. Strategic Risk Management er skrevet i perioden 2016-2019, og det er derfor interessant at undersøge bogens konklusioner på et ”live” scenario.