Dual Momentum Investing er skrevet af Gary Anatonacci og er en af de bedste investeringsbøger, at jeg har læst. Bogens argumenter understøttes af akademisk litteratur samt historisk data, hvilket er yderst vigtigt for mig – hvis ikke det vigtigste, da det giver mig mulighed for at arbejde videre med bogens pointer.

Dual Momentum Investing af Gary Anatonacci får 5 ud af 5 stjerner.

Køb Dual Momentum Investing
Dual Momentum Investing

Bogens indhold

Dual Momentum Investing er struktureret følgende, først giver Gary sit bud på hvorfor momentum investering virker, dernæst kommer Gary ind på hvilke aktiver der er bedst at investere i og til sidst forklare han hvordan hans investeringsstrategi virker.

Momentum investering

Gary bruger de første kapitaler af bogen til at forklare hvorfor momentuminvestering virker, samt et overblik morderne portfolio teori og hvordan relaterer sig til momentum investering. Dernæst giver Gary sine bud på hvorfor momentuminvestering virker, hvilket er at;

”The behavirol explanations for momentum focus on human emotional biases that cause markets to display initial underreaction followed by delayed overreaction”

Altså, hvis et aktivs underliggende værdi forskydes parallelt, vil prisen initialt ikke reflektere denne værdiforøgelse, men på længere sigt vil prisen på aktivet overstige den underliggende værdi af aktivet.
Det at prisen på aktivet, efter aktivets underliggende værdiforøgelse, ikke reflekteres umiddelbart i prisen kan skyldes forankring (anchoring) og for tidligt gevinst hjemtagning (premature selling). Og, når prisen på aktivet overstiger aktivets underliggende værdi, kan det skyldes lemmingeffekt (herding) og overdreven selvtillid blandt investorerne (confirmation bias).
Hvis du kunne tænke dig at lære mere om psykologiske effekter der påvirker investorer, kan jeg anbefale Lars Tvedes Børshandlens Psykologi – du kan læse min boganmeldelse af Børshandlens Psykologi.

Historisk giver aktiver det højeste afkast

Dernæst, kommer Gary til et af mine yndlingskapitler, hvor han sammenligner forskelliges aktivtypers performance. Det gør han ved at inddrage bl.a. at inddrage Jeremy Sigegel, Stocks for the long run, som jeg har skrevet om i min artikel ”Hvad skal man investere i?“, samt kommenterer på Emerging Markets, Commodity Futures, Hedges fund osv. performance samt omkostningsstruktur.
Grunden til at jeg værdsætter dette kapital så meget, er at det giver et overblik over forskellige investeringstyper, som jeg derved senere kan bruge til at strukturere den ønskede portefølje.

Investeringsstrategien Dual Momentum

I de sidste kapitaler af bogen beskrives hvordan en Dual Momemtum investeringsstrategi bedst sammensættes. Princippet er at ens investeringsmidler altid skal stå i det aktivt, der forventes at give det højst mulige afkast. Hvordan bestemmes det, hvilket aktivt der forventes at give det højeste afkast? Gary’s way of doing it er at kigge på hvert af aktivernes 12 måneders historiske afkast og så investere i det aktiv der steget mest de foregående 12 måneder. Det påvises i bogen, at investeringsstrategien har outperformet aktiemarkedet, samtidigt med at strategien har haft en lavere volatilitet.

Uden at gå for meget i detaljer, så kan Dual Momentums investeringsstrategi se sådan ud:

Dual Momentum

Kritisk anskuelse

Det er et forfriskende pust, at Gary bruger spalter i sin bog på at komme med modargumenter hvorfor hans Dual Momentum strategi ikke virker, selvom han kommer frem til at strategien virker, så synes jeg at det giver et godt indtryk at forfatteren allerede har forholdt sig kritisk til sin egen strategi.

Læs mere om Dual Momentum

Hvis du kan tænke dig at læse mere om Gary’s Dual Momemtum strategi kan du hoppe ind på Gary’s hjemmeside Optimalmomentum eller læse en artikel om mulige forbedringsforslag til Gary’s investeringsstrategi på Engineeredportfolio.

Andre anmeldelser af Dual Momentum

Robotwealth har lavet en velskrevet anmeldelse af Dual Momentum Investing fra 2017, hvori Gary’s investeringsresultater back-testes i en 10 år periode. Robotwealths back-testing resultater bakker resultaterne op beskrevet i Dual Momentum Investing.

Perspektivering til egne investeringsstrategier

Dual Momentum investeringsstrategien minder meget om min egen momentum investing strategi PAS. Investeringsstrategien PAS er ligesom Dual Momentum baseret på the trend is your friend, altså at du prøver at ride med bølgebevægelser i markedet. Derudover er begge investeringsstrategiers købs– og salgssignaler baseret på historiske kurser.
Der hvor de to strategier er forskellige, er når det kommer til gearing, hvor PAS er gearet og Dual Momentum ikke er. Derudover, så er Dual Momentum en enten eller strategi dvs. at du kan kun være investeret i et aktiv ad gangen. F.eks. kan du være investeret aktier men ikke samtidigt have en position i obligationer, mens PAS godt kan være både investeret i aktier og obligationer.