Viden om investering

Blog

Managed Futures/CTA: Optimering af investeringsporteføljen

Managed Futures/CTA: Optimering af investeringsporteføljen

I den komplekse verden af investeringer står investorer over for en bred vifte af muligheder, når det kommer til at opbygge deres investeringsporteføljer. En af de alternative investeringsstrategier, der har fået stigende opmærksomhed, er Managed Futures eller...

læs mere
Hvorfor sætter du penge i banken?

Hvorfor sætter du penge i banken?

Mange danskere og danske virksomheder placerer deres opsparinger på en bankkonto i stedet for at købe statsobligationer med kort løbetid. Og hvad er der så galt i det? Intet. Det er bare ikke så optimalt. Du kan få et højere afkast og samtidigt højne dine likvide...

læs mere
Investering via virksomhedsskatteordningen (VSO)

Investering via virksomhedsskatteordningen (VSO)

Fordele ved investering via virksomhedsskatteordningen Står du i den gunstige situation, at du har opsparet likvide midler i din virksomhedsskatteordning? Ønsker du at få mest muligt ud af dine opsparede midler? Men du er ikke sikker på, hvordan du netop lige præcis...

læs mere
Inflation

Inflation

Inflation mindsker købekraften over tid og udhuler pensionsopsparinger. Men hvad består inflation af? Hvordan udregnes inflation? Hvad har den historiske inflation været? Og vigtigst af alt, hvordan beskytter man sig selv mod inflationen? Hvad er inflation? Et udtryk...

læs mere
Den amerikanske rentekurve inverterer

Den amerikanske rentekurve inverterer

Fredag d.01.04.2022 er renten på den amerikanske 2-årige rente oversteget den amerikanske 10-årige rente, og derved er den amerikanske rentekurve inverteret. Betyder det noget? Historisk (de sidste 60 år) har den amerikanske økonomi befundet sig i en recession 6-18...

læs mere
Statsobligationer

Statsobligationer

Statsobligationer er i dag tit et overset billede af investeringsverden for mange private investorer, som selv sammensætter deres investeringsportefølje. Det er der formentligt to grunde til, hvorfor dette forholder sig sådan: Statsobligationer giver et meget lavt...

læs mere
Virksomhedsobligationer

Virksomhedsobligationer

Virksomhedsobligationer er en af 3 typer obligationer, som investorer typisk taler om og interessere sig for. I Danmark er virksomhedsobligationer ikke særligt udbredt, da danske virksomheder typisk finansieres ved at optage lån via realkreditobligationer. Det er...

læs mere
Obligationer

Obligationer

Obligationer er en værdipapirtype, som typisk er mere stabil end aktier, men som også normalt giver et lavere forventet afkast end aktier. For udstederen af en obligation, er obligationen et alternativ til at låne penge i banken. Når obligationer bliver udstedt, har...

læs mere