Investeringsåret 2020 har været et specielt et af slagsen. De finansielle markeder har været i vælden, i flæng kan nævnes at aktie-, rente-, råvare- og crypto-markeder har været meget volatile, hvor investorer har oplevet store stigninger og fald. Udover den høje volatilitet, har der også været stor forskel på regionale aktiemarkeders afkast, hvor det danske C25 har klaret sig fremragende i år med en stigning på omkring 30%, det svenske OMXS30 steget omkring 5% og det franske CAC 30 er faldet omkring 8%.

JPLInvest går i luften

2020 blev også året hvor jeg besluttede mig for åbne min egen investeringsblog, vis formål er inspirere og forbedre private investorer resultater. Derudover, ønskede jeg en platform hvor jeg kan formidle investeringsviden og derved selv blive en bedre investor.

Efter min mening er det første år gået fint. Strukturen af JPLInvest er blevet sat op, som jeg ønsker det, og det er nu muligt for mig at tilføje indhold efter behov. Jeg overvejer dog at tilføje en kategori med inspirationskilder. Derved kan du nemt finde spændende og interessant investeringsviden fra andre personer og medier end mig og JPLInvest.

Det skal dog nævnes, at besøgstallet på JPLInvest stadig er meget begrænset, hvilket er noget jeg vil fokusere på at få løftet i 2021.

Investeringsstrategier

3 investeringsstrategier er blevet introduceret i 2020. Investeringsstrategierne dækker kortsigtet, mellemlang sigt og langsigtet investeringshorisont.

Resultater

Samlet afkast for året 2020 har været omkring 7.5% på tværs af de 3 nedenstående investeringsstrategier. Strategierne er hhv. startet op i juni, april og november 2020. Du kan se afkastprofilen for hver enkel strategi på forsiden af JPLInvest.

Dollar Cost Averaging (Vokseværk)

Ifølge Nordnet er min Dollar Cost Averaging, eller Vokseværk, strategi samlet steget 5.03% siden juni 2020. Den årlige volatilitet var 8.25%, derved var sharpe ratio 0.61. Dvs. for hver krones risiko har strategien givet mig 0.61% afkast.

De underliggende fondes afkast ligger mellem 0% og 11.50%, og fordeler sig sådanne:

Sparindex INDEX DJSI World

5.67%

Sparindex INDEX Emerging Markets

11.49%

Sparindex INDEX Globale Akt Min Risk

-0.12%

Sparindex INDEX Globale Aktier

5.42%

Afkastprofilen (venstre y-akse) har været rimelig stabil, med gode og dårlige måneder, med undtagelse af November hvor afkastet var på over 6%. Den kraftige værdiforøgelse (højre y-akse) skyldes, at jeg konsekvent hver måned har indbetalt og investeret 6.000 kr.

Dollar Cost Averaging

Momentum Investing (PAS)

Momentum Investing, eller PAS, er samlet steget 9.88% inklusiv valutabevægelser siden april 2020. Den årlige volatilitet var på 7.9% og derved ligger sharpe ratio’en på 0.8. Største drawdown var i perioden var på 10%.

Der har været stor forskel på, hvor højt/lavt afkast hver enkel af de fem aktieindekser, som strategien følger, har givet. Mens de 3 obligations ETF’er ikke har gjort meget væsen af sig, siden de blev inkluderet i strategien tilbage i oktober 2020.

De underliggende aktieindekser og obligations ETF’ers afkast (opgjort i egen valuta) ligger mellem 45.70% og -8.33%, og fordeler sig sådanne:

C25

45.7%

S&P500 + US Obligationer

17.76%

OMXS30 + Svenske obligationer

-0.42%

EU50 + EU obligationer

-6.14%

OBX25

-8.33%

De månedlige afkast (venstre y-akse) har været svingende, nogle måneder har afkastet været på omkring 6%, mens andre måneder har resulteret i et negativt afkast på omkring 5%. Alt i alt har året budt på en fornuftig værdiforøgelse (højre y-akse), hvilket jeg er fint tilfreds med.

Momentum Investing

Samlet omkostninger er omkring 2.2% for året. Hvilket er højt men forventeligt, når jeg har valgt at geare mine investeringer med CFD’er.
Ovenstående afkast er inklusive omkostninger.

Intraday Momentum

Daytrading strategien, Intraday Momentum, som jeg startede i november 2020 har for november og december givet et samlet afkast -14.45%. Strategien vil fortsætte i 2021, hvor jeg selvfølgelig håber på et bedre afkast.

Forventninger til 2021

Ingen af mine investeringsstrategier er afhængige af at jeg tager en aktiv holdning til markedet, hvilket jeg mener, er en af deres styrker. Men det betyder ikke, at jeg ikke kan kigge fremad og komme med forsigtige bud på 2021.

Et bud på 2021 vil være at vi vil fortsætte med at se stigende aktiemarkeder og huspriser. De to altovervejende grunde til dette er 1) den voldsomme tilstrømning af kapital fra verdens centralbanker og regeringer 2) de forsatte lave renteniveauer, der efterlader ingen alternativer til primært aktier og ejendomme.

Investeringsstrategier

Jeg mener, at de 3 ovenstående investeringsstrategier i 2021 vil være i stand til at give nedenstående afkast procenter.

Dollar Cost Averaging

6%

Momentum Investing

10%

Intraday Momentum

10%

Sharpe ratio for de 3 strategier forventer jeg vil ligge mellem 0.5 og 1.

Afkast og sharpe ratio forventninger er baseret på historisk data.

Milepæle og mål

Der er i dag ikke den ønskede trafik på JPLInvest. Det vil jeg ændre ved at sætte to milepæle samt nogle underliggende mål.

Milepæl 1) jeg vil nå op på 1.000 månedlige unikke besøgende på JPLInvest. Det skal primært gøres ved at lave 2 artikler om måneden samt ad hoc SEO arbejde og et SEO-budget på 10.000 kr.

Milepæl 2) jeg vil få 500 abonnenter på YouTube. Det vil jeg gøre ved at udgive 2 videoer om måneden.

Jeg er overbevist om, at ovenstående tiltag vil kunne løfte trafikken på JPLInvest. Hvorfor ønsker jeg mere trafik på siden? Af den simple grund, at jeg ønsker, at andre mennesker læser og ser det indhold, som jeg bruger mange timer på at fremstille.